Automatiseren
Automatiseren - Dubbelen en halveren

Automatiseren - Dubbelen en halveren

Tijdens het rekenen maken kinderen gebruik van geautomatiseerde kennis, zoals getalbeelden, eenvoudige rekensommen en de tafels. Het automatiseren van sommen is een proces dat kinderen kunnen trainen. Junior Einstein biedt oefeningen om het snel herkennen en oplossen van rekensommen te verbeteren. Hierdoor werken kinderen ook aan de basisvaardigheden voor het rekenen. Een handige manier om te automatiseren is door te dubbelen en te halveren. Wanneer je weet dat 2 + 2 = 4 is, dan kun je ook snel uitrekenen wat 4 + 4 is. Dit doe je door te dubbelen. Zo kunnen kinderen steeds meer sommen automatiseren en wordt het uitrekenen van uitdagende sommen makkelijker.

Automatiseren van het dubbelen en halveren

Junior Einstein biedt veel oefeningen om de basisvaardigheden voor het rekenen te oefenen. Op de website van automatiseren staan diverse oefeningen met verschillende soorten sommen, waaronder verdubbelen, halveren, plussommen, minsommen en tafels. Maar oefenen alleen is niet genoeg. Het is voor kinderen ook belangrijk om te weten waarvoor en in welke context zij het rekenen gebruiken. Rekenen is namelijk overal om ons heen, van het tellen van geld tot het berekenen van de oppervlakte van een kamer. Door te begrijpen hoe het rekenen in ons dagelijks leven wordt gebruikt, begrijpen kinderen beter waarom het belangrijk is om sommen met bijvoorbeeld dubbelen en halveren te automatiseren.

Hoe automatiseer je het verdubbelen en halveren?

Bij het verdubbelen van een getal, vermenigvuldig je het getal met 2. Bijvoorbeeld, als je het getal 3 wilt verdubbelen, dan is het antwoord 3 × 2 = 6. Ditzelfde doe je met het verdubbelen van grotere getallen, zoals 245. Verdubbel je 245, dan vermenigvuldig je 245 met 2. Het antwoord is dan 241 × 2 = 482. Met andere woorden, het dubbele van 241 is 482.
Bij het halveren van een getal, deel je het getal door 2. Bijvoorbeeld, als je het getal 8 wilt halveren, dan is het antwoord 4. Ditzelfde doe je met het halveren van grotere getallen, zoals 620. Halveer je 620, dan deel je 620 door 2. Het antwoord is dan 620 : 2 = 310. Met andere woorden, de helft van 620 is 310. Bij het verdubbelen en halveren van getallen tot 20 is het handig om gebruik te maken van tweelingsommen. De tweelingen hebben beide hetzelfde getal, bijvoorbeeld 8, en vormen samen de dubbeling, bijvoorbeeld 16. Andersom kan ook, dan heeft iedere tweeling de helft van het geheel. Het geheel is bijvoorbeeld 14 en dan staat in iedere tweeling het cijfer 7. Door veel te oefenen met het verdubbelen en halveren van getallen, kunnen kinderen deze vaardigheden automatiseren en gemakkelijk toepassen tijdens het oefenen van de basisvaardigheden voor het rekenen.

Automatiseren bij Junior Einstein

Junior Einstein is een online platform waar kinderen kunnen oefenen met rekenen en de basisvaardigheden. Door veel te oefenen, automatiseren kinderen bijvoorbeeld de rekensommen met verdubbelen en halveren. Op Junior Einstein oefenen kinderen met verschillende type sommen en op hun eigen niveau, zoals sommen met verdubbelen, sommen met halveren, keersommen, deelsommen, plussommen en minsommen. Ook zijn er werkbladen voor diverse rekenvaardigheden beschikbaar als download. Als jouw kind in groep 2 of 3 zit, kun je bijvoorbeeld gaan oefenen met tweelingsommen, zodat jouw kind het verdubbelen en halveren met cijfers en getallen tot 20 goed onder de knie krijgt. Met Junior Einstein kunnen kinderen hun kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen vergroten. Het is belangrijk om regelmatig te oefenen, zodat kinderen eenvoudige rekensommen automatiseren.