Automatiseren
Automatiseren - Getallen

Automatiseren - Getallen

Kinderen gebruiken tijdens het rekenen vaak de kennis die zij geautomatiseerd hebben. Dit kunnen getalbeelden zijn, eenvoudige rekensommen of de tafels. Wanneer kinderen bepaalde sommen goed automatiseren, dan wordt het uitrekenen van lastigere sommen vaak eenvoudiger. Automatiseren is een proces en je kan het trainen. Met behulp van de oefeningen van Junior Einstein oefen jij het snel herkennen en oplossen van getalbeelden, eenvoudige bewerkingen, splitsingen, klokkijken, tafels en deeltafels.

Automatiseren in de klas en thuis

Je wordt beter in automatiseren wanneer je dit vaker doet. In de klas kun je oefenen met automatiseren, maar dit kan ook thuis. Hang bijvoorbeeld de tafelkaart aan de toiletdeur of oefen iedere dag met een werkblad van Junior Einstein het klokkijken op de digitale en analoge klok. Hoe vaker jij oefent met bepaalde sommen, hoe sneller het oplossen van deze sommen gaat. Je merkt dat het oplossen van de sommen steeds meer vanzelf gaat en dat je minder gaat nadenken over hoe je tot een antwoord moet komen.

Wat is automatiseren?

Automatiseren rekenen is het inoefenen van bepaalde kennis of vaardigheden. Een kind oefent de kennis of de vaardigheid zonder lang na te denken. Automatiseren is een proces. Tijdens de eerste stap van het automatiseringsproces maakt een kind een oefening en denkt hierbij veel na over de stapjes die hij of zij zet om tot het antwoord te komen. Na het vaker oefenen van dezelfde som, heeft een kind minder stapjes nodig om tot het antwoord te komen. Het oplossen van een som gaat steeds sneller. Met andere woorden, het gaat steeds meer vanzelf. Dit komt doordat na verloop van tijd de uitkomst van de som geautomatiseerd is. In de laatste stap van het automatiseringsproces maakt een kind de transfer van de opgedane kennis naar andere vaardigheden. Bijvoorbeeld door de tafels automatiseren en deze te gebruiken bij het oplossen van lastigere keersommen.

Wat kun je allemaal automatiseren?

Bij het vakgebied rekenen zijn er veel vaardigheden of soorten sommen die je kan automatiseren. Het meest bekende voorbeeld is tafels automatiseren. Het is handig om tafels te automatiseren, omdat de tafels van vermenigvuldiging de basis zijn voor alle rekenhandelingen. Denk hierbij aan het oplossen van lastigere keersommen. Dit gaat sneller wanneer je de tafelsommen goed beheerst. Een ander bekend voorbeeld is het automatiseren tot 10. Hierbij spreek je over het inoefenen van getalbeelden. Wanneer je bijvoorbeeld een dobbelsteen gooit en de uitkomst is 4, dan herkent een kind direct het getalbeeld 4. Er zijn verschillende contexten waarmee kinderen het automatiseren tot 10 of tot 20 kunnen oefenen. Bijvoorbeeld met behulp van een rekenrek, turven, dobbelstenen en een eierdoos.