Automatiseren
Automatiseren - Bewerkingen

Automatiseren - Bewerkingen

Keersommen zijn sommen waarbij twee getallen met elkaar worden vermenigvuldigd. Bijvoorbeeld: 4 × 5 = 20. Het is belangrijk om deze sommen te automatiseren, omdat ze in veel andere rekensommen voorkomen. Bij Junior Einstein kunnen kinderen niet alleen de keersommen oefenen en automatiseren, maar ook de deelsommen en plus- en minsommen. Door herhaaldelijke oefening worden de makkelijke sommen geautomatiseerd. Dit betekent dat sommen zo vaak geoefend zijn, dat deze opgelost kunnen worden zonder daarbij veel te moeten nadenken. Het automatiseren van keersommen is een geautomatiseerde vaardigheid, die helpend is bij het oplossen van lastigere rekenopdrachten. Ook draagt automatiseren bij aan betere basisvaardigheden.

Automatiseren van keersommen

Er zijn veel manieren om keersommen te oefenen en te automatiseren. Bijvoorbeeld met behulp van een werkblad, door spelletjes te doen of door online oefeningen te maken. Ook kunnen kinderen samen keersommen oplossen of elkaars antwoorden controleren. Door veel te oefenen worden de keersommen geautomatiseerd. Dit betekent dat er zo vaak is geoefend, dat de keersommen zonder lang na te denken opgelost kunnen worden. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk om keersommen te oefenen? Dit heeft te maken met de vaardigheid vermenigvuldigen. Als de makkelijke keersommen niet goed geautomatiseerd zijn, wordt het lastig om moeilijkere rekenopdrachten op te lossen. Bovendien komen keersommen later op de middelbare school in veel andere vakken naar voren, zoals bij economie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dus, laat jouw kind vooral veel oefenen met keersommen! Zo vergroot je de kennis en basisvaardigheden van jouw kind op het gebied van rekenen en lost jouw kind steeds beter en sneller rekensommen op.

Vermenigvuldigen oefenen en automatiseren

Vermenigvuldigen is een belangrijke rekenvaardigheid. Vermenigvuldigen komt vaak terug in het dagelijkse leven. Maar hoe leer je kinderen vermenigvuldigen? Het is belangrijk dat zij eerst de tafels goed kennen. De tafels zijn de basis van het vermenigvuldigen. Daarna kunnen kinderen oefenen met het vermenigvuldigen van getallen. Het is handig om te weten hoe zij kolommen moeten maken en hoe de cijfers onder elkaar worden gezet. Door veel te oefenen wordt het vermenigvuldigen geautomatiseerd. Dit betekent dat het oplossen van keersommen of vermenigvuldigingen lukt zonder lang na te moeten denken. De rekenvaardigheid vermenigvuldigen kunnen kinderen dus automatiseren. Dit geldt ook voor andere rekenvaardigheden, zoals het oplossen van deelsommen of plussommen tot 20.

Keersommen en andere soorten sommen automatiseren bij Junior Einstein

Junior Einstein is een online platform waar jouw kind aan de slag kan met de basisvaardigheden. Door veel te oefenen kun je bepaalde rekensommen automatiseren. Op Junior Einstein kun je verschillende soorten sommen oefenen, zoals keersommen, deelsommen, plussommen en minsommen. Bij keersommen gaat het om het vermenigvuldigen van getallen. Bij deelsommen gaat het om het delen van getallen. Bij plussommen gaat het om het optellen van getallen en bij minsommen gaat het om het aftrekken van getallen. Op Junior Einstein laat je jouw kind oefenen met verschillende sommen en rekenvaardigheden. Laat jouw kind de basisvaardigheden op het gebied van rekenen vergroten. Het is belangrijk om regelmatig te oefenen, zodat jouw kind steeds beter wordt in het automatiseren van makkelijke rekensommen.