Automatiseren
Automatiseren - Splitsen
Splitsbloemen

Automatiseren - Splitsen - Splitsbloemen

Meerkeuzevragen

Splitsbloemen tot 10

Welke cijfer hoort in het blaadje?

Klik hier om de oefening te maken

Open vragen