Automatiseren
Automatiseren - Splitsen

Automatiseren - Splitsen

Tijdens het oefenen van de basisvaardigheden maken kinderen vaak gebruik van geautomatiseerde kennis om rekensommen op te lossen. Kinderen leren om oefeningen met splitsingen, getalbeelden, eenvoudige bewerkingen, tafelsommen en klokkijken, snel te herkennen en op te lossen. Wanneer kinderen bepaalde vaardigheden goed automatiseren, dan wordt het oplossen van lastigere rekensommen eenvoudiger. Oefeningen waarbij kinderen makkelijke getallen moeten splitsen, kunnen ook geautomatiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan splitsen tot 10, splitsen tot 12 of splitsen tot 20.

Splitsen tot 10 automatiseren

Wanneer kinderen beginnen met het automatiseren van splitsingen, dan beginnen zij in eerste instantie met het splitsen van makkelijke getallen tot 10. Het getal 10 kun je op meerdere manieren splitsen, bijvoorbeeld in 5 en 5 of in 3 en 7. Bij het automatiseren zien kinderen het eerste getal van de splitsing, bijvoorbeeld 2. Wanneer deze splitsing geautomatiseerd is, dan is de kennis over het bijhorende getal snel paraat. Een kind hoeft niet lang na te denken over het antwoord 8 en kan dit direct invullen. Het is belangrijk om het splitsen tot 10 te automatiseren, omdat dit ervoor zorgt dat bijhorende erbij en eraf sommen snel opgelost kunnen worden. Kijk maar eens naar de erbij som 1 + 9 = 10 of de eraf som 10 – 6 = 4. Met andere woorden, het automatiseren van splitsingen draagt bij aan een betere beheersing van de basisvaardigheden.

Verliefde harten automatiseren

Voor het automatiseren van splitsingen tot 10 zijn diverse hulpmiddelen voorhanden. Het bekendste ondersteund materiaal zijn de verliefde harten en de splitsbloemen. Een verliefd hart bestaat uit twee helften met in iedere helft een cijfer. De cijfers vormen samen 10. Een kind leert op welke helft een andere helft verliefd is en welke helften samen een setje vormen. Hoe vaker een kind de beide helften bij elkaar ziet en hoe vaker een kind oefeningen maakt over de helften, hoe beter de kennis blijft hangen en uiteindelijk geautomatiseerd is. Wanneer een kind de setjes kent, verdwijnt het plaatje van het hart en blijft enkel de splitsing met cijfers over.

Splitsen automatiseren bij Junior Einstein

Bij Junior Einstein kun je splitsen op diverse manieren oefenen en automatiseren. Voor splitsen tot 10 en splitsen tot 20 vind je oefeningen met ondersteund materiaal. Hierbij oefent een kind splitsingen met behulp van verliefde harten of splitsbloemen. Ook voor het splitsen van grote getallen kun je terecht bij Junior Einstein. Het splitsen tot 50, 100 en 1.000 oefen je met behulp van splitstabellen. Voor alle oefeningen zijn meerdere werkbladen beschikbaar. Print de werkbladen uit, houd de tijd bij en daag jouw kind uit om zichzelf te verbeteren!